Zásady ochrany osobních údajů

V tomto dokumentu popisujeme, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje pro účely náboru a výběru zaměstnanců (to se týká zejména vašeho jména, kontaktních údajů, vzdělání a/nebo dalších informací uvedených ve vašem životopise), jakož i pro zasílání našich newsletterů (to se týká zejména vaší e-mailové adresy a telefonního čísla) a/nebo pro další marketingové aktivity (zejména fotografie z našich akcí a/nebo přímý marketing).

Totožnost a kontaktní údaje administrátora

Správcem Vašich osobních údajů je společnost 2FRESH s.r.o, IČO 27442195, se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113067 (dále jen "správce").

Kontaktní údaje správce jsou následující:
Adresa: Bořivojova 878/35, Praha 3, 130 00
E-mail: hello@2fresh.cz
Tel: +420 775 009 015

Důvod zpracování osobních údajů

Právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je v případě zpracování osobních údajů za účelem výběru zaměstnanců, sjednání pracovní a/nebo jiné smlouvy, což je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR"). V případě zpracování osobních údajů za účelem marketingových aktivit je právním důvodem oprávněný zájem Správce, který je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Proč zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem náboru a výběru zaměstnanců, zasílání našich newsletterů a realizace dalších marketingových aktivit Správce (zveřejňování fotografií z našich akcí a/nebo přímý marketing).

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme

Pokud nám zašlete svůj životopis, budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici, nejdéle však 6 měsíců od obdržení vašeho životopisu, pokud nám neudělíte souhlas s archivací vašeho životopisu po delší dobu.

Pokud jste naším klientem, budeme vám zasílat naše informační bulletiny na váš E-mail (a/nebo telefonní číslo) po dobu 3 let od posledního PO.

Pokud na našich akcích pořizujeme fotografie, budeme tyto fotografie uchovávat v našem archivu po dobu trvání naší společnosti a vyhrazujeme si právo je použít na Webových stránkách a/nebo sociálních sítích po dobu 10 let.

Komu předáváme vaše osobní údaje

Zpracováním vašich osobních údajů můžeme pověřit třetí stranu. Zpracovatelem osobních údajů je subjekt, který na základě zvláštních právních předpisů nebo našeho pověření či pověření správce zpracovává osobní údaje. V těchto případech je zaručeno, že vaše osobní údaje podléhají (smluvně nebo na základě právních předpisů) stejné ochraně jako při zpracování Správcem.

V současné době využíváme následující Zpracovatele:
Spolupracující subjekty v oblasti marketingových služeb (konzultanti, copywriteři, stratégové a další subjekty spolupracující se Správcem jako subdodavatelé).
Google
MailChimp
Jako Správce nemáme v úmyslu předávat vaše osobní údaje do žádné třetí země (země mimo EU) ani žádné mezinárodní organizaci.

Jak jsou vaše osobní údaje zabezpečeny

Víme, jak je vaše soukromí a zabezpečení vašich osobních údajů důležité. Proto se snažíme při zpracování vašich osobních údajů udržovat vysokou úroveň zabezpečení, aby nemohlo dojít ke zneužití vašich údajů.

Vaše údaje mohou být zpracovávány ručně nebo automaticky. Automatizované zpracování probíhá v našich informačních systémech a/nebo v informačních systémech našich zpracovatelů.

Vaše osobní údaje zpracovávají naši zaměstnanci a/nebo další zpracovatelé. Se všemi zpracovateli vašich osobních údajů vždy uzavíráme písemnou smlouvu o zpracování. Tyto smlouvy obsahují stejné záruky, jaké platí pro zpracování osobních údajů v rámci společnosti 2FRESH.

Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookie k:
Měření návštěvnosti stránek a poskytování statistik o návštěvnosti a chování uživatelů;
Zlepšovat funkčnost stránek.

Shromažďování souborů cookie může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné z právního důvodu - oprávněného zájmu správce a je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

Webové stránky mohou být také používány v režimu, který provozovateli stránek znemožňuje shromažďovat informace o chování uživatelů - tento režim lze zvolit v rámci nastavení prohlížeče nebo lze proti takovému shromažďování informací vznést námitku podle článku 21 GDPR. Taková námitka se zasílá na adresu hello@2fresh.cz. Námitky budou vyhodnoceny bez zbytečných průtahů a nejpozději do 30 dnů od jejich obdržení. Soubory cookie nezbytné pro fungování webových stránek budou uloženy pouze po dobu nezbytnou pro toto fungování.

Pokud vznesete námitku proti zpracování technických souborů cookie nezbytných pro funkčnost našich Webových stránek, není zaručena plná funkčnost a kompatibilita Webových stránek.
Soubory cookie shromážděné za účelem měření návštěvnosti stránek a poskytování statistik návštěvnosti a chování uživatelů jsou analyzovány jako součást kumulativních údajů a v pseudonymizované verzi.

Soubory cookie se ukládají maximálně po dobu 13 měsíců od jejich posledního použití.

Soubory cookie zpracovává poskytovatel služby Google Analytics, společnost Google Inc. se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, v souladu se svými podmínkami, které jsou k dispozici na adrese:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
https://policies.google.com/privacy/update?hl=en

Jaká jsou vaše práva

Podle podmínek GDPR máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo požadovat od nás kopii svých osobních údajů, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů a/nebo právo požadovat omezené zpracování svých osobních údajů a právo na přenositelnost svých osobních údajů, pokud byly tyto údaje získány automatizovaným zpracováním na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy.

Máte právo vznést námitku proti zpracování vaší e-mailové adresy (a/nebo telefonního čísla) za účelem zasílání newsletterů, pokud jsou tyto newslettery zasílány na základě našeho oprávněného zájmu - tj. jste naším zákazníkem. Stejně tak máte právo vznést námitku proti zpracování dalších osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce - tj. zpracování cookies. Vaše námitka bude neprodleně vyhodnocena.

Pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů došlo k porušení GDPR, máte mimo jiné právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů a/nebo se obrátit na soud.

Kliknutím na tlačítko "Přijmout všechny soubory cookie" souhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašeho zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a pomoci při našich marketingových aktivitách. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů .