Studie problémů s inovacemi

Více než rok jsme díky SPINNu (Study of Problems with Innovation) zjišťovali, jestli v inovativních postupech, nápadech, službách nebo produktech existuje společný jmenovatel, který brání změnám. Zeptali jsme se více než stovky korporací a startupů a výsledkem je studie, série workshopů i článků. A hlavně lepší firmy.

Naše skills

Research
Purpose
Prioritization

Company Culture
Business Strategy
Brand & product Strategy

Hlavní mise

Na začátku byla pragmatická potřeba porozumět a pomoci našim klientům. Buzzwordem všech briefů byla inovace. A současně byla i tím nejčastějším povzdechem. A tak jsme se rozhodli, že chceme tohle záhadné slovo pochopit, abychom mohli podat pomocnou ruku.

První rozhovory

První rozhovor do SPINNu nám už během Design Sprintu v dubnu 2017 dali kluci z investiční skupiny Rockaway a start-upu Stories a my začali cítit, že jsme na správné cestě. Protože ač z úplně opačných prostředí, příběhy si byly podobné.

4 iterace výzkumu

Ale doopravdy to ještě potřebovalo čtyři verze rozhovoru a týdny testů, než jsme došli k finální verzi dotazníku SPINN. Ten získal do vínku kromě kvalitativních otázek i kvantitativní a my získali možnost firmy mezi sebou rychle porovnávat.

Takže od června 2017 se ptáme lidí z velkých společností, středních firem i rostoucích startupů na stejné otázky.

Segmentace respondentů SPINN
Segementace respondentů

8 témat

Vytipovali jsme osm základních témat: od mise a vize po vyhodnocování cílů. Věříme totiž, že inovace můžou vznikat jen ve firmách, kde všechno šlape. Těchto osm témat pokrýváme v osmi kapitolách a každému se věnujeme do detailu. Protože si myslíme, že je to právě souběh všech témat, co určuje úspěch inovace napříč trhem.

Odpovědi jsme rozdělovali podle typu otázky (akce, joby, painy, gainy). V některých případech odpověď obsahovala jednu nebo více myšlenek, které bylo potřeba od sebe oddělit.  U každého tématu jsme vytvořili několik tagů, kterými jsme označovali výroky.

Ze 2 622 oddělených výroků tak v každém z osmi témat vznikly asi dvě desítky skupin výroků, které spojovala stejná myšlenka. To nám umožnilo jít do detailu a tvrdit tak, že ty nejméně zaseklé firmy mají 1:1 se svými zaměstnanci aspoň 1× za 14 dní.

Každé téma skrývá své příběhy zoufalství

U každého tématu jsme proto vytipovali nejčastější „Příběhy zoufalství“. Problémy, co se nejčastěji opakovaly napříč korporáty i startupy. A k nim jsme hledali řešení: inspiraci z firem různé velikosti i stáří. Reálné příběhy. Case studies, které nejsou naleštěným PR. Odehrávají se v Čechách a tím pádem jsou aplikovatelné na zdejší ekosystém.

Mezi prací ve startupu
a v korporátu není takový rozdíl

U každé firmy jsme hledali inovační příležitosti. Díky kvantitativním dotazům jsme byli schopni zjistit Index zaseklosti – subjektivní pocit, jak moc daný respondent právě na jedno z těchto témat naráží. Což v praxi znamená, že jsme vyčíslili, jak velkou má v dané oblasti příležitost ke změně k lepšímu. Index zaseklosti jsme měřili nejen v konkrétních tématech, ale i napříč segmenty jako je FinTech, Retail, Telco nebo E-commerce. Dalo nám to tak zprávu nejen o korporacích a startupech, ale i celém trhu.

SPINN v číslech

1028

Stažení studie (od září 2018)

102

Respondentů z korporací a startupů

23

Talků a setkání

Tým

Tým 2FRESH se během celé studie měnil. Ale kdo na něm nechal krev, pot a slzy?

Lukáš Pitter
Pavlína Louženská
Anna Libová
Markéta Freiwilligová
Veronika Jílková
Adam Sobotka
Denisa Tomanová
Jarin Němeček
Tomáš Bdínka
Tomáš Urbánek

Purpose, Prioritization

Lukáš Pitter s Pavlínou Louženskou dali celému SPINNu vizi. Společně mají na triku i většinu rozhovorů s respondenty, článků i přednášek o výsledcích.

Research

Zásadní roli ve SPINNu hrál výzkum. Anička Libová má na triku nejen metodologii studie, ale i nástroje, které jsme využili. Naučila nás se správně ptát a vyhnout se tak zkreslení.

Project management

Markéta Freiwilligová nám jako Account Manažerka dávala reflexi z klientské strany. Nejen se postarala o to, abychom byli realističtí, ale i pozorně sledovala, jak SPINN pomáhá.  

Adam Sobotka nám pomohl projektově. Držel nám v pořádku Trello a kontroloval, že dostane každý vše včas.

Communication strategy

Většinu textů napsala Pavlína Louženská s Veronikou Jílkovou. Veronika se i postarala o to, aby byl SPINN vidět. A tak máme články na 2FRESH blogu, vlastní newsletter nebo řádku akcí pro odbornou veřejnost.

Denisa Tomanová se postarala o vzhled pdf studie i osobních vyhodnocení pro respondenty. A kopu dalších věcí. Stejně jako David Škvařil, který byl u nás na stáži.

Bohu Petrášková korigovala texty, Tomáš Urbánek vedl Design Sprint, kde vznikl a mnoho dalších nám věnovalo zpětnou vazbu, čas na rozhovoru nebo kafe. Díky za to!  

Brand & product Strategy

Lukáš Pitter, Adam Sobotka, Jarin Němeček a Tomáš Bdínka se postarali o web ve všech různých fázích, co kdy měl. Od jednoduché landing page po převedení všech textů do interaktivních stránek. Vše ve Webflow.